Home

学科
学习水平
项目类型
时间
目标地区

77 个结果.

加州大学伯克利分校暑期在线学分交流项目

伯克利
开始日期
2023-05-22
,
开始日期
2022-06-06
,
开始日期
2023-06-05
,
开始日期
2023-06-20
,
开始日期
2023-07-03
,
开始日期
2023-07-24
,
开始日期
2023-07-03

伦敦大学学院暑期学分交流项目

伦敦
开始日期
2023-06-26
,
开始日期
2023-07-17
,
开始日期
2023-06-26

加州大学圣塔芭芭拉分校暑期学分项目

圣塔芭芭拉市
开始日期
2023-06-21
,
开始日期
2023-08-01
,
开始日期
2023-06-21

加州大学伯克利分校暑期学分交流项目

伯克利
开始日期
2023-05-22
,
开始日期
2023-06-05
,
开始日期
2023-06-20
,
开始日期
2023-07-01
,
开始日期
2023-07-24
,
开始日期
2023-07-03

哥伦比亚大学暑期学分交流项目

纽约市
开始日期
2023-05-22
,
开始日期
2023-07-03

加州大学洛杉矶分校暑期在线学分交流项目

洛杉矶
开始日期
2023-06-26
,
开始日期
2023-06-26
,
开始日期
2023-06-26
,
开始日期
2023-06-26
,
开始日期
2023-07-17
,
开始日期
2023-08-07
,
开始日期
2023-08-07
,
开始日期
2023-06-26

加州大学洛杉矶分校暑期实地学分交流项目

洛杉矶
开始日期
2023-06-26
,
开始日期
2023-06-26
,
开始日期
2023-06-26
,
开始日期
2023-06-26
,
开始日期
2023-07-17
,
开始日期
2023-08-07
,
开始日期
2023-08-07
,
开始日期
2023-06-26

加州大学圣塔芭芭拉分校暑期学分项目

圣塔芭芭拉市
开始日期
2022-06-21
,
开始日期
2022-08-01
,
开始日期
2022-06-21
,
开始日期
2022-06-21

加州大学洛杉矶分校暑期在线学分交流项目

洛杉矶
开始日期
2022-06-21
,
开始日期
2022-06-21
,
开始日期
2022-06-21
,
开始日期
2022-07-11
,
开始日期
2022-08-01
,
开始日期
2022-08-01
,
开始日期
2022-08-22
,
开始日期
2022-06-21

加州大学伯克利分校暑期在线语言项目

伯克利
开始日期
2022-05-23
,
开始日期
2022-06-06
,
开始日期
2022-06-20
,
开始日期
2022-07-05
,
开始日期
2022-07-25
,
开始日期
2022-07-05

加州大学伯克利分校暑期在线学分交流项目

伯克利
开始日期
2022-05-23
,
开始日期
2022-06-06
,
开始日期
2022-06-20
,
开始日期
2022-07-05
,
开始日期
2022-07-25
,
开始日期
2022-07-05

伦敦大学学院暑期学分交流项目

伦敦
开始日期
2022-07-04
,
开始日期
2022-07-25
,
开始日期
2022-07-04

加州大学洛杉矶分校暑期学分交流项目

洛杉矶
开始日期
2022-06-21
,
开始日期
2022-06-21
,
开始日期
2022-06-21
,
开始日期
2022-07-11
,
开始日期
2022-08-01
,
开始日期
2022-08-01
,
开始日期
2022-08-22
,
开始日期
2022-06-21

加州大学洛杉矶分校暑期强化学分交流项目

洛杉矶
开始日期
2022-06-21
,
开始日期
2022-07-11
,
开始日期
2022-08-01

加州大学伯克利分校暑期学分交流项目

伯克利
开始日期
2022-05-23
,
开始日期
2022-06-06
,
开始日期
2022-06-20
,
开始日期
2022-07-05
,
开始日期
2022-07-05
,
开始日期
2022-07-05

哥伦比亚大学英语语言强化项目

纽约市
开始日期
2022-05-23
,
开始日期
2022-06-21
,
开始日期
2022-07-18

请留下您的问题、需求、建议!

SAF会尽快回复您。如需立刻联系,我们微信小助Linda小姐姐在等你哦。
添加微信:18601616504
我同意隐私条款