Home

学科
学习水平
项目类型
时间
目标地区

35 个结果.

加州大学圣塔芭芭拉分校暑期学分型项目

圣马科斯
开始日期
2020-06-22
,
开始日期
2020-08-03
,
开始日期
2020-06-22

布里斯托大学暑期英语桥梁型项目

布里斯托
开始日期
2020-06-20
,
开始日期
2020-07-18

爱丁堡大学暑期学分型项目

爱丁堡
开始日期
2019-06-03
,
开始日期
2019-07-01
,
开始日期
2019-07-03

乔治华盛顿大学暑期学分型项目

华盛顿特区
开始日期
2020-06-29
,
开始日期
2020-06-29

康奈尔大学暑期科研型项目

伊萨卡市
开始日期
2019-07-01